Vítejte v mých obrazech!

Těší mě, že jste otevřeli moje stránky. Najdete na nich obrázky, které vznikly v době nedávné – a to především proto, že v době dávné jsem se – jak profesně, tak ve svém volném čase – věnovala jiným činnostem.

Malování mě nejen uspokojuje, pomáhá mi vypořádat se s touto náročnou dobou. Začala jsem s ním v čase, kdy sociální kontakty byly nuceně omezené, umožnilo mi k lidem promluvit jinak, prostřednictvím mé tvorby. A už jsem u něho zůstala….

Ivana Sodomková

Andělé, srdce

Srdce na dlani

Přinesla mi srdce na dlani,
nabídla mi ho bez ptaní.
Svoje srdce čistě bílé,
je to od ní tuze milé.

Dívám se na srdce na dlani,
toužebně se ke mně naklání.
Bojím se že dolů spadne,
pak nebude mít srdce žádné.

Pádem srdce na zem
bude z ní hned rázem
žena bez srdce.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Figurální tvorba

[prodáno] Dívka s rudými rty

Dívka s rudými rty

Dívka s rudými rty
a modrýma očima…
Na co myslí asi?
Na co vzpomíná?

Její oči mají barvu nebe,
chtěl bych ji vedle sebe,
však z obrazu se dívá,
jen na zdi u mne bývá.

Dívka s rudými rty…
Rudými, jak roucho krále
Rudými, jak třešně zralé
Rudými, jak v květu růže
Rty její lákají muže

Rudými, jak víno
Rudými, jak láska
Rudými, jak touha
Rudými, jak hněv
Rudými, jak krev

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Abstraktní náměty

Stvoření

Počátek

Počátek Všehomíra,
v lidské žití víra.

Počátek skrytý ve mně
teplo rodné země.
Počátek našeho bytí
lapený do temných sítí.
Počátek velké lásky
vrytý do kamenné masky.

Počátek tohoto světa
laskavá, vlídná věta.
Počátek lidstva konce
už zvoní nahlas zvonce.
Počátek, zrození, začátek,
čase, otoč se nazpátek.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Přírodní motivy

Stromy v objetí - úvodní Příroda

Stromy v objetí

V mojí hlavě bijou zvony
kolem lítaj cizí drony
ať mé chmury odletí
nechci být jejich obětí.

Pozoruju blízké domy
v objetí maluju si stromy
krásné stromy v objetí
nemaj o tom ponětí.

Vypnu všechny mikrofony
zahodím i telefony
kraj světa se chystám objeti
chci vidět stromy v objetí.